Land 360

Khi sử dụng ứng dụng nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng ứng dụng này. Trong quá trình vận hành ứng dụng, chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần nội dung được cho là sai phạm hay không đúng thông tin bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời. 
Điều khoản 
1. Điều khoản 
Khi sử dụng ứng dụng nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng ứng dụng này. Trong quá trình vận hành ứng dụng, chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần nội dung được cho là sai phạm hay không đúng thông tin bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời. 
2. Trách nhiệm của người sử dụng Người dùng chịu trách nhiệm khi dùng ứng dụng người dùng không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi. Người dùng ứng dụng không được phép phát tán nội dung dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của chúng tôi. 
Người dùng không được phép đăng những từ ngữ vi phạm luật pháp việt nam và quốc tế.Những hành vì trên chúng tôi có quền xoá tài khoản 
3. Nội dung Tất cả thông tin trong ứng dụng này được chúng tôi cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. Chúng tôi cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên ứng dụng. 
4. Bản quyền 
Chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của ứng dụng.Bất kỳ việc chỉnh sửa ứng dụng, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức ứng dụng là thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung ứng dụng của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của chúng tôi là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi . Chúng tôi giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này. 
5. Bảo mật thông tin người sử dụng 
Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua ứng dụng này là hoàn toàn tự nguyện 
MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 
Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng; 
Để liên lạc với người dùng 
Để xác nhận các yêu cầu của người dùng 
Để hợp tác trợ giúp người dùng 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin cá nhân bị rò rỉ phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc lỗi khác không phải do công ty gây ra. 

6. Giới hạn sử dụng 
Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của ứng dụng này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của ứng dụng này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của chúng tôi. 

7. Luật áp dụng 
Việc quản lý, vận hành và sử dụng ứng dụng này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. 

Private Policy 
1. Terms 
By using the Application, the user has agreed to the terms and conditions of use set forth below. In case of disagreement, please do not use this app. In the course of operating the application, we reserve the right to modify, add to or delete a portion of the content that is allegedly infringed or not at all times. So please check our terms and conditions periodically for updates or additions in time. 
2. Responsibilities of users 
Users responsible for using the application are not allowed to copy or modify the content without our consent. Application users are not permitted to distribute content in any form without our permission. 
3. Content 
All information in this application is given to us honestly and reliably. We regularly update the content posted to the app. 
4. Copyright 
We are the sole and exclusive owner of the app. Any editing of the app, updating and modifying the content and form of the application is our responsibility. Any modification or modification of the content of the application by anyone without our permission is a violation of our legal rights. We reserve the right to review and remove any information that violates this policy. 
5. User Information Security 
The information and personal opinions of users provided through this application will be strictly confidential and shall not be sent to any other third parties or to any third party. Requested by competent state agencies and / or according to the provisions of law. User provisioning of personal information for the application is entirely voluntary. 
6. Limitations of use 
The entire contents and databases of this application are protected by the laws on intellectual property rights, Vietnamese legal documents and other relevant legal documents. . Except for personal use or noncommercial use, the user is not permitted to copy, modify, reuse in whole or in part, download data, transfer data, distribute, register, sell, publish any of the resources of this application, without our express written consent. 
7. Governing Law 
The management, operation and use of this application and website comply with the provisions of Vietnamese law.
Google adsense
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây